Вступ - 2014. Інформація для вступників

Перелік документів та етапи вступної кампанії для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Перелік документів та етапи вступної кампанії для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Перелік документів та етапи вступної кампанії для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

Розклад вступних випробувань


*VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НаУКМА в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до НаУКМА;
особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року
№ 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня
2008 року за № 189/14880.
2. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:
особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);
особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;
особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

** ІX. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до НаУКМА особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

© 2012-2015 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04655, Україна